PLÁNOVANÉ AKCE PRO KLIENTY I VEŘEJNOST

 

LEDEN 2018

14.1.2018 - "Koncert dechové hudby Petrovanka", začátek ve 14.30 hod v letní jídelně.

23.1.2018 - "Společná oslava narozenin" , začátek ve 14 hod v letní jídelně.

 

ÚNOR 2018

2.2.2018 - "Zámecký ples" - od 19.30 hod ve velké jídelně, hraje Los Valos.

8.2.2018 - "Zpívání s dětmi" - od 13.45 hod v kapli

13.2.2018 - "Maškarní ples" - od 14.00 hod ve velké jídelně, hraje Mohelenská kapela

27.2.2018 - "Beseda s cestovatelem Vojtěchem Trčkou" - od 14 hod ve velké jídelně.

 

BŘEZEN 2018

1.3.2018 - Start projektu "Jedeme v tom společně"

2.3.2018 - "Jarní tvoření" - mezigenerační aktivity s dětmi z DD Hrotovice, od 14 hod

24.3.2018 - "Velikonoční prozpěvování" se členy FS ČCE v Třebíči, od 15 hod v kapli

28.3.2018 - "Velikonoční jarmark výrobků klientů" od 10 do 14 hod v přízemí střediska

 

DUBEN 2018

12.4.2018 - "Zpívání s dětmi ze školy" , od 13.30 hod v kapli

21.4.2018 - "Když kocour není doma", hrají ochotníci ze Zvěrkovic od 14 hod v letní jídelně

26.4.2018 - "Společná oslava narozenin", od 14 hod v letní jídelně

KVĚTEN 2018

2.5.2018 - Beseda s páterem Tomášem Holcnerem o Gruzii a Arménii, od 9 hod v kapli

4.5.2018 - Slavnostní ukončení projektu "Jedeme v tom společně", od 14 hod ve velké jídelně.

11.5.2018 - "Třídění je zábava" mezigenerační soutěžně - zábavné odpoledne ve spolupráci s firmou Esko T a dětmi ze školy v Myslibořicích a DD v Hrotovicích.

13.5.2018 - Koncert martínkovského pěveckého sboru Jordán od 15.30 hod v kapli.

15.5.2018 - Koncert ivančického pěveckého sboru Bádule, od 14 hod v kapli.

22.5.2018 - Výlet klientů do ZOO Jihlava

25.5.2018 - Noc kostelů, ekumenická bohoslužba od 15.30 hod v kapli.

30.5.2018 - Společná oslava narozenin, od 14 hod v letní jídelně

31.5.2018 - Zpívání s dětmi, od 13.45 společenská místnost

 

ČERVEN 2018

17.6.2018 - X. Benefiční koncert "Odpoledne s dechovkou", hrají Vracovjáci. Začátek v 15 hod            v zámeckém parku.

24.6.2018 - Den Diakonie, od 14 hod v parku střediska.

ČERVENEC 2018

24.7.2018 - Společná oslava narozenin, od 14 hod, hrají manželé Honkovi

 

SRPEN 2018

19.8.2018 - Koncert skupiny "Madlenka u Klučovské hory", od 14 hod v letní jídelně

 

ZÁŘÍ 2018

13.9.2018 - VI. Myslibořická olympiáda, od 14 hod v parku.

19.9.2018 - Beseda s cestovatelem Vojtěchem Trčkou, od 13.30 hod

25.9.2018 - Posezení při cimbálu s ochutnávkou vín, od 14 hod v letní jídelně. Zahraje Majerán

                  z Blanska.

 

ŘÍJEN 2018

10.10.2018 - Podzimní posezení s čajem a hudbou, od 14 hod v letní jídelně. Zahrají manželé

                    Peroutkovi a svoje modely a hlavolamy v lahvích a žárovkách předvede pan Leopold Heneš.

23.10.2018 - Společná oslava narozenin, od 14 hod v letní jídelně.

25.10.2018 - Zpívání s dětmi, od 14 hod ve společenské místnosti.

 

LISTOPAD 2018

20.11.2018 - Koncert ivančického pěveckého sboru Bádule, od 14 hod v kapli.

22.11.2018  - Společná oslava narozenin, od 14 hod v letní jídelně.

 

PROSINEC 2018

6.12.2018 - "Mikulášská nadílka"

8.12.2018 - "V. Adventní setkání", od 14 hod v prostorách střediska. Jeho součástí je předvánoční

                  koncert třebíčského FS ČCE v Třebíči.

10.12.2018 - "Vánoční jarmark výrobků klientů", od 9 hod v prostorách střediska.

16.12.2018 -  Vánoční koncert sboru Jordán z Martínkova, od 15.30 hod v kapli.

24.12.2018 - Vánoční hra dětí z FS ČCE v Třebíči, od 10 hod v jídelně.

31.12.2018 - Silvestrovská oslava, od 9 hod v jídelně, hraje pan Nosek.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let