PLÁNOVANÉ AKCE PRO KLIENTY I VEŘEJNOST

 

LEDEN 2020

17.1.2020 - poetický poslechový pořad "Lyrický Slávek Smišovský", s panem Václavem Kovářem, 

                  od 10 hod ve společenské místnosti. 

 

ÚNOR 2020

7.2.2020 - "Zámecký ples", začátek v 19.30 hod v letní jídelně. Hraje Velvet Blansko.

18.2.2020 - "Společná oslava narozenin", od 14 hod v malé jídelně. 

25.2.2020 - "Maškarní karneval", začátek ve 14 hod v letní jídelně. Hraje pan Jelínek. 

 

BŘEZEN 2020

19.3.2020 - "Zpívání s dětmi", začátek ve 13 hod ve společenské místnosti -zrušeno

22.3.2020 - "Odpoledne s cimbálovkou", začátek ve 14.30 hod v letní jídelně. Zahraje dětská

                   cimbálová muzika Vinohrádek ze Znojma - zrušeno.

28.3.2020 - "Velikonoční prozpěvování", začátek v 15.30 hod v kapli. Vystoupí FS ČCE 

                  z Třebíče - zrušeno.

 

DUBEN 2020

4.4.2020 - "Veteráni na zámku", začátek ve 13 hod v okolí budovy střediska. Bude připraven 

                 bohatý doprovodný program a občerstvení - zrušeno.

28.4.2020 - "Velký výlet klientů do Třebíče", odjezd v 9 hod od budovy střediska - zrušeno.

 

KVĚTEN 2020

5.5.2020 - "Koncert ivančického sboru Bádule", začátek ve 14 hod v kapli - zrušeno.

29.5.2020 - "Třídění je zábava", začátek ve 14.00 na terase a v parku střediska. Mezigenerační akce

                  s firmou Esko T - zrušeno.

 

ČERVEN 2020

14.6.2020 - XII. Benefiční koncert "Odpoledne s dechovkou", od 14.30 hod v kulturním domě,

                  v Myslibořicích,  hraje Lácaranka - přeloženo na 6. září 2020.

21.6.2020 - "Den Diakonie", od 14 hod v letní jídelně a přilehlém parku - zrušeno.

29.6.2020 - "Ukázka korejského umění a kultury", od 14 hod v parku. Program předvedou 

                  korejští studenti - dobrovolníci - zrušeno.

 

ZÁŘÍ 2020

6. září 2020 - XII. Benefiční koncert "Odpoledne s dechovkou", začátek ve 14.30 hod. Koncert se 

                     uskuteční v místním kulturním domě. Hraje dechová hudba Lácaranka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let