PLÁNOVANÉ AKCE PRO KLIENTY I VEŘEJNOST v roce 2022

LEDEN  - 12.1.2022 - Koncert pro violu a klavír, od 10.30 hod ve společenské místnosti

ÚNOR - 10.2.2022 - Oslava stých narozenin paní Achrerové, od 9.30 hod ve velké jídelně. Hraje 

                                 pan Nosek.

              24.2.2022 - Maškarní ples, od 14.00 hod ve velké jídelně, hraje Pavel Seidl. 

BŘEZEN - 23.3.2022 - Vystoupení cimbálové muziky Majerán z Blanska. Od 14 hod ve velké                                                  jídelně. 

DUBEN -  9.4.2022 - Předvelikonoční prozpěvování s členy FS ČCE v Třebíči. Od 15 hod ve 

                                 společenské místnosti.                                

               12.4.2022 - Velikonoční jarmark výrobků klientů. Od 13 do 15 hod v aktivizační místnosti

                                   v 1. patře střediska. 

KVĚTEN -  9.5.2022 - Písničky ke Dni matek, od 14 hod s panem Velebou

                 12.5.2022 - Zpívání s harmonikou, od 14 hod, hraje paní Miroslava Hofbauerová. 

                 23.5.2022 - "Odpoledne s písničkou" s mužským pěveckým sborem "Zvonica", od 14 hod 

ČERVEN - 7.6.2022 - "Společná oslava narozenin", od 14 hodin, hraje Pavel Seidl a Petr Hudeček.

                16.6.2022 -  "Zpívání s dětmi ze školy", od 13.45 hod 

                19.6.2022 - XIII. Benefiční koncert "Odpoledne s dechovkou", od 14.30 hod v zámeckém

                                   parku. Hraji JIŽANI z Českých Budějovic. 

ČERVENEC - 14.7.2022 - "Společná oslava narozenin", od 14 hod, hraje pan Nosek

SRPEN - 17.8.2022 - "Společná oslava narozenin", od 14 hod, hraje pan Nosek

ZÁŘÍ - 15.9.2022 - "Společná oslava narozenin", od 14 hod, hraje Pavel Seidl a Petr Hudeček.

           22.9.2022 - "Myslibořická olympiáda", od 13.30 hod v parku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let