Na tomto místě si můžete přečíst úryvky z několika děkovných dopisů, které přicházejí během roku od příbuzných našich klientů. Jsme rádi, že oceňují naši práci, a všímají si i věcí, které my už možná v každodenním shonu  ani mnohdy nevnímáme. Věci pro druhé mimořádné bereme jako samozřejmé a normální. Za tato povzbuzující slova všem pisatelům děkujeme a určitě nám budou posilou v naší další práci.

Z dopisu manželky klienta:

Milí z oddělení "U čajovny", všichni, co se staráte o klienty z tohoto oddělení. Chci Vám všem poděkovat za péči o mého manžela. vaše povolání není lehké a navíc nedoceněné. Proto opravdu oceňuji Vaši starostlivost a vlídné chování k lidem, které máte na starosti. Patří Vám všem můj velký obdiv a dík. Děkuji všem, kteří byli se mnou v posledních chvílích života mého manžela. Děkuji sestřičce, která ho oblékla a připravila na poslední cestu. Sama bych to nezvládla. Děkuji všem za projevenou soustrast.

Z dopisu rodiny klienta: 

Rádi bychom poděkovali všem zdravotním sestřičkám, pečovatelkám i ostatnímu personálu za vzornou péči o mého manžela a našeho tatínka. Zejména oceňujeme individuální lidský přístup a empatické chování a zároveň za váš přátelský a pozitivní přístup jak ke klientům, tak i k návštěvám.

Kdykoliv přijedeme v týdnu nebo o víkendu, panuje u vás vlídnost a domácí atmosféra. Plně si uvědomujeme, jak náročnou práci celý váš kolektiv vykonává před den i v noci. V dnešní době je to to nejcennější. 

Moc se nám líbí i zapojení klientů z uzavřeného oddělení do kolektivu formou dílniček a společná sezení u čaje, kávy apod. V neposlední řadě musíme také vyjádřit obdiv nad dokonalou čistotou a vzorným pořádkem na oddělení i v celé budově. Vážíme si toho. 

Rovněž děkujeme paní ředitelce, která vše profesionálně řídí. Máte náš obdiv. 

manželka a dcera klienta

 

Z dopisu dcery klientky: 

Vážená paní ředitelko,

děkuji Vám i všem Vašim zaměstnancům, jménem svým a své rodiny, za připravení krásné oslavy životního jubilea, stých narozenin, mojí maminky. 

Neumím si ani dost dobře představit, co všechno předcházelo k uskutečnění takové akce. Kolik Vás to všechno stálo starostí a úsilí. Především v této nejisté době epidemie, kdy jste nemohli předvídat, jaké vládní nařízení může přijít a zmařit tak všechna Vaše snažení. Vřelé díky za to, že jste vytrvali a oslavu uskutečnili. Bylo až dojemné, jak pěkně se Vaši zaměstnanci k mamince chovají. Ať to byly zdravotní sestřičky, či sociální pracovnice, které jsou s maminkou v každodenním kontaktu, tak i pracovnice z kanceláří. Velmi mě dojímalo vidět, jak jde z objetí do objetí a já jsem nabyla dojmu, že jejich náklonnost k ní není předstíraná, ale že jí mají opravdu rády. Těší mě to a jsem jim za to velmi vděčná. 

Vy víte, paní ředitelko, jak jsem bylo proti tomu, aby maminka odešla do domova seniorů. Ona je ale u Vás spokojená a to je pro mě rozhodující. Přesvědčil mě o tom pěkný vztah Vašich zaměstnanců k mé mamince po dobu jejího pobytu u Vás. Dospěla jsem k názoru, že si maminka nemohla vybrat lepší domov, než je Vaše Diakonie. 

Vážená paní ředitelko, přeji Vám všem, aby se Vám ve Vaší práci dařilo a Vy jste měli více takových spokojených klientů, jako je moje maminka. 

Dcera

Z dopisu rodiny klientky: 

Vážení,

tímto chceme vyjádřit velké poděkování všem, kteří se do poslední chvíle starali a pečovali o naši maminku. Víme, že práce s lidmi, především staršími a nemocnými je nadmíru odpovědná a těžká, o to více si ceníme Vaší péče. 

Rodina klientky.

Z e-mailu sestry klienta: 

Vážení,

chtěla bych Vám poděkovat za mého bratra. A to všem pracovníkům tohoto domova, kteří jsou velice vstřícní, milí a ke klientům přistupují s láskou a porozuměním. Je to skutečně velmi náročná práce, kterou nelze konat bez srdíčka. Budu velice vzpomínat na tyto návštěvy, kde jsem se setkala s porozuměním a vstřícný jednáním. 

Velice děkuji pracovnicím kuchyně, sociálním pracovnicím, pečovatelkám a veškerému pomocnému personálu. Pracovnicím, které se starají o zábavnou činnost, o kulturní akce a o duševní útěchu klientů. 

Na závěr děkuji všem pracovníkům, kteří přišli do styku s mým bratrem a měli pro něho dobré slovo. 

Sestra klienta.

Z e-mailu vnučky klientky:

Dobrý den, 

moc děkuji všem pečovatelkám na oddělení za péči o naši babičku. Opravdu nedokáži ani slovy vyjádřit, jak neskutečně si jich vážím. 

Jejich práce je za mne absolutně nedocenitelná a ony ji navíc dělají s láskou a úsměvem na tváři, což je naprostý unikát! Jsem velice vděčná, že se nám babičku povedlo umístit zrovna k vám - do Myslibořic. 

Vnučka klientky.

Z e-mailu neteře klientky v pečovatelské službě:

Dobrý den,

ještě jednou Vám moc děkuji za ochotu při hledání nejlepšího řešení v situaci naší tety. Moc děkuji paní Novákové za nadstandartní péči. Je opravdu velmi empatická a dokázala si svým přístupem získat i tetu, což se ne každému podaří. Sama jsem se přesvědčila o tom, že pro paní Novákovou je její práce posláním a snaží se udělat maximum možného. Samozřejmě děkuji i paní Zejdové za její péči.

Neteř klientky.

Z dopisu manželky klienta:

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou poděkovat za péči, která je u vás věnovaná klientům. Můj manžel je od února v Domově se zvláštním režimem. Moc děkuji personálu za lidský přístup a obětavost v jejich nelehké práci. O manžela jsem pečovala 12 roků a současně 5 roků o maminku, a tak vím, co to obnáší. Jsem moc ráda, že se manžel dostal do domova v Myslibořicích. Je v celém okolí lidmi nejlépe hodnocen. Ještě jednou moc velký dík. Nejde to slovy vyjádřit.

Manželka klienta.

 

Z dopisu dcery klientky: 

Vážená paní ředitelko,

obracím se na Vás s poděkováním, jen obtížně vyjádřitelným slovy. Poděkováním a vděčností všem zaměstnancům diakonie, opatrovatelkám, sestřičkám, pomocnému personálu, úřednicím v kanceláři i kuchařkám. Všem, kteří přišli do styku s mojí maminkou, během jejího osmiletého pobytu na "Zámku".

A jako na zámku o ni bylo skutečně ve všech směrech pečováno. Ať už se týkalo duchovní stránky, potěšení, povzbuzení, vlídného slova nebo starostlivosti o její tělesnou schránku, která vyžadovala často těžkou fyzickou námahu. Chtěla bych zdůraznit, že za celou tu dlouhou dobu, kdy jsem přijížděla nepravidelně, jsem se nesetkala se sebemenším pochybením nebo nevstřícností, vždy jsem byla citlivě informována o maminčině zdravotním stavu. Drobná poranění (praskající žilky) měla vždy vzorně převázána, byla v perfektní čistotě. Chutnalo jí i jídlo, i když musela být později krmena mixovanou stravou, což vyžadovala od pečovatelek notnou dávkou trpělivosti. Ani pitný režim nebyl zanedbáván, jak tomu v nemocnicích běžně bývá. V neposlední řadě bych ráda zmínila krásné, pozitivně laděné prostředí. Průběžně rekonstruovaná a zdokonalovaná budova a vybavení, park s novými prvky, zvířaty a květinami. Pomyšlení, že je o maminku nadstandartně postaráno, mě uklidňovalo, mj. i proto, že jsem za ní nemohla jezdit tak často, jak bych si přála.

Za to všechno chci znovu velmi a velmi poděkovat. Vaše zařízení je skutečně vyjímečné. Přála bych všem seniorům, včetně mě samotné, aby mohli dožít své dny na takové úrovni, při takové kvalitě života. Jen doufám, že vyjímečnosti diakonie jsou si vědomi také Vaše nadřízené orgány a potenciální sponzoři. Přeji všem uspokojující a radost přinášející službu bližnímu, radost, kterou předávají dál.

S vděčností dcera.

Z dopisu neteře klientky: 

Vážení,

ráda bych všem pracovníkům Diakonie Myslibořice vyjádřila vděčnost celé rodiny za péči o naší tetu. Poděkování patří také sociálním pracovnicím za veškerou součinnost při vyřizování všech záležitostí spojených s úmrtím mé tety. Velice si vážím jejich vstřícnosti a ochoty pomoci nám ve složité situaci. Děkuji vám také za poskytnutí prostor - za možnost konat rozloučení ve vaší kapli i následné pohoštění v letní jídelně. Vděčně jsme využili i zapůjčené nádobí. 

Rovněž velký dík patří bratru faráři Tomáši Potočkovi za jeho osobní přístup a službu klientům v domově i za veškerou pomoc, kterou nám poskytnl nad rámec svých povinností, za slova útěchy a naděje. Není to samozřejmost a jsme za to opravdu vděčni. 

S pozdravem a přání všeho dobrého 

neteř klientky.

 

Z dopisu syna klientky:

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych Vám poděkovat za skvělou péči Vašeho personálu o moji maminku, která nedávno bohužel zemřela - po dvaceti letech života s Alzheimerovou chorobou.

Naše rodina si je plně vědoma toho, v jakém zuboženém stavu byla maminka přijata do Myslibořic po půlročním pobytu v jednom brněnském zařízení. Jenom díky hluboce lidskému přístupu, profesionální péči a obětavé pomoci všech pečovatelek pod vedením paní Růžičkové, se maminka dokázala zotavit a prožít ještě spoustu krásných let u Vás "Na zámku". Bez této každodenní, fyzicky i psychicky náročné práce celého kolektivu by se maminka tak vysokého věku zcela určitě nedožila.

Rád bych touto cestou vyjádřil upřímné a vřelé poděkování veškerému personálu, zejména pečovatelkách a sestřičkám na oddělení Vážka, se kterými jsme se bezmála 10 let velmi rádi setkávali. Trošku je nám líto, že do Myslibořic již nebudeme jezdit. Rádi jsme sledovali, jak probíhalo vylepšování prostředí pro pohodlí klientů. Za ta léta se k lepšímu změnilo opravdu hodně.

Přejeme Vám mnoho sil ve Vaší náročné práci a ještě jednou za naši maminku mnohokrát děkujeme!

 

Z dopisu syna našeho klienta:

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych Vám tímto poděkovat jménem svým a celé rodiny za velmi dobrou péči o našeho tatínka. Sami jsme se s ním osobně rozloučili a on sám byl do poslední chvíle s těmi, kteří se o něj každý den starali. Vím, jaká je to nelehká práce, protože do doby úrazu a následné upoutání na lůžko, jsem se o tatínka staral.

Děkuji celému kolektivu pracovníků. Tatínek zde byl spokojený a cítil se jako doma.

 

Z dopisu manželky našeho klienta:

Vyjadřuji upřímné poděkování za Vaši veškerou obětavou péči, kterou jste věnovali mému manželovi během jeho tříměsíčního pobytu u Vás. Přeji vedení střediska, všem sociálním pracovnicím, sestrám, lékařům i všem pečovatelkám hodně úspěchů a sil v jejich důležitém poslání.

 

Z dopisu příznivce našeho střediska:

Zúčastnil jsem se pobytového zájezdu ve Velkém Mederu na Slovensku. Mezi účastníky byla i skupinka klientů s doprovodem z Diakonie Myslibořice. Sledoval jsem jednání při jídle. Vždy vedle vedoucí seděl někdo jiný. tím bylo dána jasně najevo, že každý má stejnou cenu. Možná maličkost, ale já si takového jednání velice vážím.

Starost o klienty jak ve vodě, tak i mimo ni byla vždy perfektní. Vzorně reprezentovali svoje středisko. Nikoho z účastníků osobně neznám, ale pokud bych měl hodnotit, tak známkou 1*.

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let