DOMOV PRO SENIORY

POSLÁNÍ

Posláním služby Domov pro seniory je poskytovat podporu a péči seniorům, kteří potřebují v každodenních činnostech pravidelnou pomoc druhé osoby. Důraz klademe zejména na respektování individuálních potřeb a zajištění klidného, plnohodnotného a důstojného prožívání života.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Senioři od 60 let věku, kteří upřednostňují pobyt v křesťanském prostředí, a vlivem, stáří, nemoci a ztráty soběstačnosti:

- nejsou schopni sami si zajistit své životní potřeby

- mají sníženou schopnost sebeobsluhy

- nemohou již nadále zůstat ve svém domácím prostředí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT:

- osobám, kterým nejsme schopni zajistit jejich speciální požadavky s ohledem na personální zajištění

  a technické vybavení.

 

UBYTOVÁNÍ

Pro 105 klientů nabízíme ubytování v jedno, dvou a vyjímečně třílůžkových pokojích. Část pokojů je vybavena vlastním hygienickým zařízením. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

Pro blízké a rodinné příslušníky klientů nabízíme možnost ubytování přímo v budově Domova, a to zvláště v době adaptace na nové prostředí nebo v posledních dnech života klienta. Návštěvy mohou být i vícedenní. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici. 

 

 

CÍLE DOMOVA PRO SENIORY

Klient prostřednictvím služby:

1. Má zajištěnu profesionální péči se zachováním jeho individuality.

- Všichni zaměstnanci absolvují každý rok min. 1 vzdělávací aktivitu.

- Pracovníci v přímé péči mají v rámci povinného vzdělávání možnost účastnit se stáží v jiných zařízeních s cílem výměny zkušeností.

- Při péči využíváme různé podpůrné metody (Bazální stimulace, Smyslová aktivizace, Trénování paměti apod.). Více o těchto metodách najdete v podstránce Speciální metody práce s klienty.

- Všichni zaměstnanci mají zajištěnu podpůrnou interní a externí supervizi.

- Rozsah potřebné péče a podpory je s klientem individuálně sjednáván v Plánu péče.

 

2. Má zajištěno prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.

- Průběžně doplňujeme a obměňujeme potřebné vybavení a kompenzační pomůcky.

- Snažíme se zajistit, aby součástí vybavení pokoje klienta byly i jeho vlastní důvěrně známé drobnosti.

 

3. Udržuje si vazbu na rodinu.

- Pravidelně zveme rodinné příslušníky i další blízké osoby klientů na kulturní akce pořádané střediskem.

- Průběžně informujeme rodinné příslušníky o dění v Domově (Občasník, Výroční zpráva apod.)

- Nabízíme rodinným příslušníkům možnost zapojení se do péče (doprovod k lékaři, pomoc při koupání nebo podávání jídla atd.).  

 

 

NAŠE ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY vychází ze společných sdílených diakonických hodnot:

- MILOSRDENSTVÍ - respektujeme individualitu každého člověka, při péči uplatňujeme jednotný a laskavý přístup všech pracovníků.

- FORTELNOST - při poskytování služby udržujeme profesionální hranice, dbáme na odbornost a kvalitu naší péče, dodržujeme mlčenlivost.

- SPOLEČENSTVÍ - v pracovním týmu spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme.

- NADĚJE - v obtížných situacích nepropadáme rutině a rezignaci, ale hledáme nové cesty a možnosti.

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naše sociální pracovnice Martinu Cahovou (tel. 568 834 958, e-mail: socialni@domovmysliborice.cz) nebo Anetu Chládkovou (tel. 568 834 959, e-mail: socialni@domovmysliborice.cz).  V nutných případech volejte kdykoliv nepřetržitou službu 568 834 949.

Jsme pracovištěm, které získalo certifikát "Pracoviště proškolené v paliativní péči"

Všechny potřebné formuláře a dokumenty k této službě najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.

 

Korespondenční adresa

Domov pro seniory Myslibořice
Myslibořice 1
Myslibořice
67560

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: DiS. Ilona Pelánová
Telefon: 568 834 931
Mobil: 734 698 647
E-mail: -lrD8~l7a.yjGK8g8hIwacbaXhEsT329g
Www: www.domovmysliborice.cz

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let