Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

je křesťanská nezisková organizace na Vysočině poskytující sociální služby převážně seniorům a lidem s demencí.

V rámci Diakonie ČCE sdílíme společné hodnoty. Všichni dohromady tvoříme společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let