Dozorčí rada je kontrolní a poradním orgánem střediska. Volí ji sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci (v našem případě FS ČCE v Třebíči). Dozorčí rada sleduje činnost střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru střediska a podporuje spolupráci s partnerským sborem. V naší organizaci má dozorčí rada devět členů a tři náhradníky.

Členové dozorčí rady Diakonie ČCE -  střediska v Myslibořicích:

Ing. Vlasta Slámová je předsedkyní DR. Je ředitelkou a místopředsedkyní společnosti Alfa in a.s.  Je členkou FS ČCE v Třebíči. Telefonní kontakt: 563 034 616.

Mgr. Kateřina Svobodová je místopředsedkyní DR. Pracuje jako učitelka. Je členkou FS ČCE v Třebíči.

Ing. Jana Krejčí je členkou DR. Pracuje jako administrativní pracovník a knihovnice. Je členkou FS ČCE v Třebíči.

Alena Hostašová je členkou DR. Je starostkou Obce Boskovštejn

Jiřina Foltýnová je členkou DR. Je vedoucí zdravotního úseku ve středisku.

Pavla Suchánková je členkou DR. Je členkou FS ČCE v Třebíči. Je důchodkyně. 

Hana Najbrtová je členkou DR. Je pastorační pracovnicí.

Naďa Zachariášová je členkou DR. Je důchodkyně.

 

Náhradník Dozorčí rady:

Lenka Horáková

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let