Dozorčí rada je kontrolní a poradním orgánem střediska. Volí ji sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci (v našem případě FS ČCE v Třebíči). Dozorčí rada sleduje činnost střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru střediska a podporuje spolupráci s partnerským sborem. V naší organizaci má dozorčí rada devět členů a tři náhradníky.

Členové dozorčí rady Diakonie ČCE -  střediska v Myslibořicích:

Ing. Vlasta Slámová - je předsedkyní DR. Je ředitelkou a místopředsedkyní společnosti Alfa in a.s.  a  členkou FS ČCE v Třebíči. Telefonní kontakt: 563 034 616.

Mgr. Kateřina Svobodová je místopředsedkyní DR. Pracuje jako učitelka. Je členkou FS ČCE v Třebíči.

Bc. Alena Hostašová je členkou DR. Je starostkou Obce Boskovštejn

Jitka Dufková je členkou DR. Je vedoucí stravovacího provozu  ve středisku.

Ing. Věra Bařinová je členkou DR. Pracuje jako ředitelka Domova pro seniory v Náměšti nad Oslavou.

Ing. Yvona Švaříčková je členkou DR. Je členkou FS ČCE v Třebíči. Je pastorační pracovnicí ve středisku.

Ing. Tomáš Dolejský je členem DR. Je ředitelem Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích

Hana Najbrtová je členkou DR. Je pastorační pracovnicí.

Mgr. Filip Boháč je členem DR. Je evangelickým farářem.

 

Náhradníci Dozorčí rady:

Jitka Denemarková

Ing. Vlastimil Novotný

Mgr. Petr Haška

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let