Dozorčí rada je kontrolní a poradním orgánem střediska. Volí ji sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci (v našem případě FS ČCE v Třebíči). Dozorčí rada sleduje činnost střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru střediska a podporuje spolupráci s partnerským sborem. V naší organizaci má dozorčí rada devět členů a tři náhradníky.

Členové dozorčí rady Diakonie ČCE -  střediska v Myslibořicích:

Ing. Vlasta Slámová - je předsedkyní DR. Je ředitelkou a místopředsedkyní společnosti Alfa in a.s.  a  členkou FS ČCE v Třebíči. Telefonní kontakt: 563 034 616.

Mgr. Kateřina Svobodová je místopředsedkyní DR. Pracuje jako učitelka. Je členkou FS ČCE v Třebíči.

Bc. Alena Hostašová je členkou DR. 

Jitka Dufková je členkou DR. Je vedoucí stravovacího provozu  ve středisku.

Ing. Věra Bařinová je členkou DR. Pracuje jako ředitelka Domova pro seniory v Náměšti nad Oslavou.

Ing. Yvona Švaříčková je členkou DR. Je členkou FS ČCE v Třebíči. Je pastorační pracovnicí ve středisku.

Ing. Tomáš Dolejský je členem DR. Je ředitelem Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích

Hana Najbrtová je členkou DR. Je pastorační pracovnicí.

Mgr. Filip Boháč je členem DR. Je evangelickým farářem.

 

Náhradníci Dozorčí rady:

Jitka Denemarková

Ing. Vlastimil Novotný

Mgr. Petr Haška

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let