Dozorčí rada je kontrolní a poradním orgánem střediska. Volí ji sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci (v našem případě FS ČCE v Třebíči). Dozorčí rada sleduje činnost střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru střediska a podporuje spolupráci s partnerským sborem. V naší organizaci má dozorčí rada devět členů a tři náhradníky.

Členové dozorčí rady Diakonie ČCE -  střediska v Myslibořicích:

Ing. Vlasta Slámová je předsedkyní DR. Pracuje ve firmě Alfa in a.s. jako zástupkyně ředitele společnosti. Je členkou FS ČCE v Třebíči. Telefonní kontakt: 563 034 616.

Mgr. Kateřina Svobodová je místopředsedkyní DR. Pracuje jako učitelka. 

Mgr. Jan Jun je členem DR. Je farářem FS ČCE v Horních Vilémovicích. Telefonní kontakt: 723 724 694.

Ing. Juraj Németh je členem DR. Pracuje jako soudní znalec. Je členem FS ČCE v Třebíči.

Alena Hostašová je členkou DR. Je starostkou Obce Boskovštejn

Jiřina Foltýnová je členkou DR. Je vedoucí zdravotního úseku ve středisku.

Ing. Ladislav Chloupek je členem DR. Je bývalým ředitelem DSVA v Moravských Budějovicích.

V současné době v důchodu.

Hana Najbrtová je členkou DR. Je pastorační pracovnicí.

Naďa Zachariášová je členkou DR. Je důchodkyně.

 

Náhradníci Dozorčí rady:

Lenka Horáková

Pavla Suchánková

Jana Krejčí

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let