Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích se při svojí činnosti opírá o podporu těchto spolupracujících subjektů a organizací:

ÚSTŘEDÍ DIAKONIE ČCE

Diakonie ČCE je zřizovatelem našeho střediska. Poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

www.diakonie.cz

 

FARNÍ SBOR ČCE TŘEBÍČ

Farní sbor ČCE Třebíč zajišťuje v našem středisku duchovní a pastorační péči, která je nedílnou součástí života v našem domově. Pravidelně od pondělí do pátku se odpoledne v 15.30 hod konají odpolední shromáždění v kapli a v neděli od 10.30 hod bohoslužby. Zajišťují je faráři a presbyteři evangelického sboru. Vykonávají pastorační návštěvy na pokojích klientů, čtou jim knihy a pomáhají při psaní dopisů. Samozřejmé jsou i návštěvy klientů v nemocnici. FS ČCE Třebíč volí dozorčí radu našeho střediska a navrhuje jmenování ředitele a správní rady.

www.trebic.evangnet.cz

 

OBEC MYSLIBOŘICE

Zastupitelé Obce Myslibořice pomáhají našemu středisku v několika rovinách. Je to hlavně při zajišťování a organizaci různých kulturních a společenských akcí ve středisku, dále se také finančně podílí na realizaci řady našich projektů a v neposlední řadě nezapomínají ani na naše klienty. Pokud některý z nich slaví významné životní jubileum, přijde mu starosta obce Milan Palát popřát s malým dárkem a květinou.

www.mysliborice.cz

 

ZŠ A MŠ MYSLIBOŘICE

S učiteli a žáky z místní školy úspěšně spolupracujeme již několik let. Děti vystupují v naší kapli s různými připravenými programy a pásmy. V posledních třech letech se tato spolupráce ještě více zintenzívnila, a to díky různým mezigeneračním aktivitám. Děti ze školy i školky přicházejí za našimi klienty, povídají si s nimi, hrají různé deskové hry, tvoří v keramické dílně, zpívají a pomáhají při organizaci různých akcí pro naše klienty.

www.zsmysliborice.cz

 

HODINA H

Hodina H je nezisková organizace v Pelhřimově, která se snaží zvyšovat kvalitu a podporu udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity. Organizuje a zajišťuje mj. i projekty Evropské dobrovolné služby. Pomáhá nám v rámci různých projektů vyhledávat zahraniční dobrovolníky a koordinuje jejich činnost.

www.hodinah.cz

 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let