Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích je statutárním organem, které zodpovídá za činnost střediska. Jedná jeho jménem a rozhoduje o všech záležitostech. Zodpovídá především za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost střediska.

Ředitelka řídí samostatně každodenní činnost, rozhoduje a jedná samostatně v záležitostech do stanoveného finančního limitu.

Složení Správní rady:

Bc. Michaela Grmelová, ředitelka střediska, předsedkyně SR

Iva Malá, vedoucí ekonomického úseku, členka SR

Ilona Pelánová, DiS., vedoucí Domova pro seniory, členka SR

Ivana Vrzáčková, vedoucí Domova se zvláštním režimem, Domova pro osoby se zdravotním postižením, Odlehčovacích služeb, členka SR                      

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let