Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích je statutárním organem, které zodpovídá za činnost střediska. Jedná jeho jménem a rozhoduje o všech záležitostech. Zodpovídá především za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost střediska.

Ředitelka řídí samostatně každodenní činnost, rozhoduje a jedná samostatně v záležitostech do stanoveného finančního limitu.

Složení Správní rady:

Bc. Michaela Grmelová, ředitelka střediska, předsedkyně SR

Iva Malá, vedoucí ekonomického úseku, členka SR

Ilona Pelánová, DiS., vedoucí Domova pro seniory a Pečovatelské služby, členka SR

Ivana Vrzáčková, vedoucí Domova se zvláštním režimem, Domova pro osoby se zdravotním, Odlehčovacích služeb, členka SR                      

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let