Pro naše klienty připravujeme během roku velké množství pravidelných i nepravidelných aktivit. Na tomto místě se můžete seznámit s aktivitami pravidelnými, které se opakují s menšími změnami každý týden.

 

TÝDENNÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY PRO KLIENTY

 

PONDĚLÍ

9.00 - 11.30hod - aktivizační činnosti na společenské místnosti a v keramické dílně

15.30 - 16.15hod - biblická evangelická pobožnost v kapli

 

ÚTERÝ

8.45 - 9.00 hod - cvičení na společenské místnosti

9.15 - 11.30hod - aktivizační činnosti na společenské místnosti a v místnosti u čajovny

14.00 - 15.00 hod - "Vzpomínání" v místnosti u čajovny

15.30 - 16.15 hod - biblická pobožnost v kapli (církve husitské)

 

STŘEDA

9.00 - 11.30 hod - aktivizační činnosti na společenské místnosti a v místnosti u čajovny

10.00 - 11.00 hod - promítání filmů v "modré jídelně" s farářem Jiřím Sladkým

15.30 - 16.15 hod - biblická evangelická pobožnost v kapli

 

ČTVRTEK

9.00 - 11.30 hod  - aktivizační činnosti na společenské místnosti a v místnosti u čajovny

15.30 - 16.15 hod - biblická evangelická pobožnost v kapli

16.30 - 17.15 hod - katolická mše svatá v kapli

 

PÁTEK

8.45 - 9.00 hod - cvičení na společenské místnosti

9.15 - 11.30 hod - aktivizační činnosti na společenské místnosti a v místnosti u čajovny

15.30 - 16.15 hod - biblická evangelická pobožnost v kapli

 

SOBOTA

14.00 - 15.00 hod - předčítání z knih na společenské místnosti

 

NEDĚLE

9.00 - 10.00 hod - katolická mše svatá v kapli (v zimním období)

10.30 - 11.30 hod - evangelická bohoslužba v kapli

 

Kromě těchto výše uvedených aktivit se mohou klienti zúčastňovat individuálních i skupinových smyslových aktivizací, které probíhají každý všední den od 14 do 15 hod nebo dle domluvy s personálem. Klienti mohou také využívat návštěv evangelického faráře a pastorační pracovnice přímo na pokojích.

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let