DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POSLÁNÍ

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat potřebnou péči lidem, kteří v důsledku projevů demence potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již nadále zůstat ve své domácnosti. Důraz klademe zejména na respektování individuálních potřeb a lidských práv, zajištění důstojného prožívání života a zapojení do společenského dění.

OKRUH OSOB, KTERÝM JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Lidé s demencí, zejména s Alzheimerovou nemocí starší padesáti let, kteří upřednostňují pobyt v křesťanském prostředí a vlivem stáří, nemoci a ztráty soběstačnosti:

- nejsou schopni se orientovat ve známém prostředí

- nedokáží přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě

- mají sníženou schopnost sebeobsluhy

- mají sníženou schopnost komunikace a dorozumění se s okolím.

SOCIÁLNÍ SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT:

- osobám, kterým nejsme schopni zajistit jejich speciální požadavky s ohledem na personální zajištění a technické vybavení.

 

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme jednolůžkové, dvoulůžkové a dva pokoje třílůžkové. Pokoje jsou vybaveny nábytkem a umyvadlem. Některé pokoje jsou vybaveny malou kuchyňskou linkou a sprchovým koutem. Kapacita této služby je 80 lůžek. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

Pro blízké a rodinné příslušníky klientů nabízíme možnost ubytování přímo v budově Domova, a to zvláště v době adaptace na nové prostředí nebo v posledních dnech života klienta. Návštěvy mohou být i vícedenní. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici.  

 

CÍLE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Klient prostřednictvím služby:

1. Má zajištěnu profesionální péči se zachováním jeho individuality.

- Všichni zaměstnanci absolvují každý rok minimálně jednu vzdělávací aktivitu.

- Pracovníci v přímé péči mají v rámci povinného vzdělávání možnost účastnit se stáží v jiných zařízeních s cílem výměny zkušeností.

- Při péči využíváme různé podpůrné metody (Bazální stimulace, Smyslová aktivizace, Trénování paměti apod.) Více se o těchto metodách dočtete v podstránce Speciální metody práce s klienty.

- Všichni zaměstnanci mají zajištěnu podpůrnou interní i externí supervizi.

- Rozsah potřebné péče a podpory je s klientem individuálně sjednáván v Plánu péče.

 

2. Má zajištěno příjemné a bezpečné prostředí

- Průběžně doplňujeme a obměňujeme potřebné vybavení a kompenzační pomůcky.

- Snažíme se, aby součástí vybavení pokoje klienta byly i jeho vlastní důvěrně známé drobnosti.

 

3. Udržuje si vazbu na rodinu

- Pravidelně zveme rodinné příslušníky i další blízké osoby klientů na kulturní akce pořádané Domovem.

- Průběžně informujeme rodinné příslušníky o dění v Domově (Občasník, Výroční zpráva apod.).

- Nabízíme rodinným příslušníkům možnost zapojení se do péče (doprovod k lékaři, pomoc při koupání a podávání jídla atd.).

 

NAŠE ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY vychází ze společně sdílených diakonických hodnot:

MILOSRDENSTVÍ - uplatňujeme jednotný a laskavý přístup ke klientům, který se přizpůsobuje změnám jejich chování v důsledku nemoci.

FORTELNOST -  při poskytování služby udržujeme profesionální hranice, dbáme na odbornost a kvalitu naší péče, dodržujeme mlčenlivost.

SPOLEČENSTVÍ - v pracovním týmu spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme.

NADĚJE - v obtížných situacích nepropadáme rutině a rezignaci, ale hledáme nové cesty a možnosti.

 

 

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte, prosíme, naše sociální pracovnice Martinu Cahovou na tel. č. 568 834 958 (e-mail: socialni@domovmysliborice.cz) nebo Jitku Vašíčkovou na tel. č. 568 834 947, 731 419 136  (e-mail: socialni@domovmysliborice.cz). V případě potřeby volejte nepřetržitou službu na tel. č. 568 834 949.

Vedoucí služby: Ilona Pelánová, DiS., tel. č.: 568 834 942, e-mail: osetrovatel@domovmysliborice.cz 

Jsme také kontaktním místem ČALS. V roce 2015 jsme opět splnili podmínky pro udělení Certifikátu Vážka.  Ve spolupráci s ČALS provádíme ZDARMA testování paměti. Pokud chcete vědět více, otevřete si podstránku Testování paměti.

Jsme také pracovištěm, které získalo certifikát Pracoviště proškolené v paliativní péči

Všechny potřebné formuláře a dokumenty k této službě najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let