Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby především seniorům, lidem s různými typy demence a lidem se zdravotním postižením. V současné době je může využívat celkem 148 klientů a vybrat si mohou z těchto dvou služeb:

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let