"DOBROVOLNICTVÍ NENÍ OBĚŤ, ALE PŘIROZENÝ PROJEV OBČANSKÉ ZRALOSTI. PŘINÁŠÍ KONKRÉTNÍ POMOC TOMU, KDO JI POTŘEBUJE, ALE ZÁROVEŇ POSKYTUJE DOBROVOLNÍKOVI POCIT SMYSLUPLNOSTI".

Tento citát PhDr. Jiřího Tošnera vystihuje podstatu dobrovolnické práce nejen v naší organizaci. Dobrovolník je člověk, který přichází sám a věnuje svůj čas, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Zároveň obohacuje naše klienty a zaměstnance o ducha nezištnosti a vzájemnosti.

V naší organizaci využijeme dobrovolníky především k těmto činnostem:

 • jako doprovod na vycházky do parku
 • jako společníka u lůžka našich klientů, kteří vlivem své nemoci a stáří tráví většinu dne na svém pokoji
 • na hraní společenských her s klienty, při četbě knih
 • jako pomocníka při dopoledních aktivizačních činnostech
 • jako pomocníka při organizování akcí pořádaných naším střediskem (besedy, koncerty, sportovní a kulturní akce)
 • v naší knihovně
 • jako pomocníka v kuchyni, při úklidu a na zahradě.

Dobrovolník svojí nezištnou činností získá:

 • pocit užitečnosti a naplnění
 • možnost podílet se na službě lidem
 • nové přátele a vztahy
 • nové zkušenosti a dovednosti

Alespoň malou odměnou pro naše dobrovolníky je:

 • pozvání na akce pořádané střediskem a pravidelná setkání dobrovolníků
 • proplácení jízdného do střediska a zpět
 • možnost bezplatného stravování a ubytování ve středisku
 • možnost nominace na Dobrou duši, Cenu Ď, Skutek roku a jiná ocenění dobrovolnické práce.

Při výběru dobrovolníků spolupracujeme s dobrovolnickým centrem Střed v Třebíči. Užitečné rady a informace týkající se dobrovolnické práce získáváme od občanského sdružení Hestia. Již několik let jsme též zapojeni do programu Erasmus +, podprogram Mládež (mobilita Evropská dobrovolná služba), v rámci kterého u nás hostíme každoročně dva dobrovolníky.

Pokud si myslíte, že máte v sobě něco, co byste rádi předali jiným, ozvěte se Blance Veselské, koordinátorce dobrovolníků na tel. č. 568 834 955 nebo 604 685 901. Využít můžete i e-mail: dobrovolnictvi@domovmysliborice.cz. Můžete si stáhnout také letáček na nábor nových dobrovolníků.

Stáhnout si můžete také dobrovolnickou smlouvu, která je s každým nově příchozím dobrovolníkem uzavřena. Její součástí je i mlčenlivost a kodex dobrovolníka. Při nástupu na dobrovolnickou službu požadujeme od všech dobrovolníků výpis z rejstříku trestů.

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let