V našem středisku jsme velmi vděčni i za Vaše

VĚCNÉ DARY.

Určitě využijeme různé lůžkoviny, ručníky, jednorázové pleny, hygienické potřeby, inkontinenční podložky apod. Využijeme i starší - funkční televizory, mechanické vozíky či malé ledničky. Na darovanou věc s Vámi můžeme sepsat smlouvu o poskytnutí věcného daru. I věcný dar si můžete odečíst od daňového základu.

Stáhněte si vzory smluv o poskytnutí věcného daru:

- pro individuální dar

- pro firemní dar.

 

Darovací smlouvu s Vámi sepíšeme i v případě, že nám poskytnete zdarma nějakou SLUŽBU.

Stáhněte si vzory smluv o poskytnutí daru službou:

- pro individuální dar

- pro firemní dar.

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let