Důležité upozornění

2. dubna 2019

Dovolujeme si upozornit návštěvníky našeho střediska, že od 1. dubna 2019 bude parkování před budovou střediska omezeno. V části parkoviště se bude dělat nová kanalizační přípojka, která povede k budově střediska. Parkujte, prosíme, buď v pravé části parkoviště nebo nejlépe na horním parkovišti.

Všechny práce na kanalizační přípojce by měly být hotovy do poloviny května. Dbejte, prosíme, po tuto dobu i zvýšené opatrnosti, aby se Vám nebo Vašim blízkým nepřihodil v těchto místech nějaký úraz. Děkujeme!

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let