Máme nové dveře s otvírači!

20. února 2020
Máme nové dveře s otvírači!
20. února 2020 - Máme nové dveře s otvírači!

Začátkem února se nám podařilo zrealizovat dlouho plánovanou akci, a to montáž dvou protipožárních dveří s elektrickými otvírači. Jedny jsou namontovány na konci chodby vedoucí k výtahu, a to v 1. patře střediska. Ty druhé uzavírají chodbu o patro výš. Dveře i otvírače jsou v současné době již funkční, zbývá už je jen zapravit. 

Tato poměrně rozsáhlá akce si vyžádala finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč. Podařilo se nám ji celou pokrýt z výtěžku loňského benefičního koncertu a darů poskytnutých v tuto dobu. Jeden z nejvyšších darů nám poskytla firma VOBIS CZ.  Patří jí za to náš velký dík! Grant ve výši 70 tis. Kč na realizaci této akce jsme získali také z Nadace OF, program "Památky a zdraví". I za tento grant jsme velmi vděčni. 

Díky štědrosti našich dárců a podporovatelů se naši hůře se pohybující klienti dostanou bez problémů a bez pomoci ven z oddělení. 

Logo Nadace OF

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let