Nadace Agrofert podpořila náš projekt!

18. srpna 2017

V červnu letošního roku vypsala Nadace Agrofert nový grantový program "Podpora péče o seniory v domácím prostředí rok 2017". Do tohoto grantového řízení jsme přihlásili náš projekt "Vybavení pokojů pro odlehčovací službu zdravotnickými a kompenzačními pomůckami" a uspěli jsme.

Nadace Agrofert nám na zakoupení vybavení přispěla velkorysou částkou 120 tis. Kč. Můžeme tak na tyto pokoje zakoupit nové elektrické polohovací  postele, toaletní židle a polohovací pomůcky. Moc si této opětovné podpory vážíme a děkujeme!

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let