Pravidla pro vycházky klientů a návštěvy platná od 12.4.2021

13. dubna 2021

O půlnoci z 11. na 12. dubna 2021 skončil v ČR nouzový stav. Od 12. dubna 2021 budou protiepidemická opatření vyhlašována podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID - 19 a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Návštěvy v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem jsou nově upraveny mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a to s účinností od 12.4.2021 do odvolání. 

 

Návštěvy lze připustit za této podmínky: 

- osoba navštěvující klienta se před zahájením návštěvy podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Testování v našem středisku neprovádíme, je nutné se na ně objednat na pro vás dostupném testovacím místě. 

Podmínka podrobení se POC testu se nevztahuje na osoby, které: 

1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID - 19,

3. osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID - 19 a doloží o tom doklad. 

Nadále zůstává zachována vyjímka, kdy není nezbytné ani jedno z výše uvedeného, a to pro návštěvy klientů v teminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. 

Návštěvy lze vykonat za použití respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a za dodržení dalších režimových opatření v našem středisku. Na návštěvu se můžete i nadále objednávat přes formulář AHOJ BABI nebo u sociálních pracovnic na tel. č. 568 834 947, 568 834 958 nebo 568 834 959. Návštěvní dny jsou i nadále úterý, čtvrtek a sobota, a to v čase od 13 do 16 hod. 

Vycházky klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou upraveny mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 12.4.2021 do odvolání. 

 

Vycházka mimo areál střediska bude umožněna za těchto podmínek: 

- klient bude bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 - 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Tento postup se neuplatní u klientů, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotníctví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID - 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplnulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID - 19. 

Klient v průběhu vycházky používá respirátor (FFP2, KN95) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky. 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let