Už brzy budeme mít bezhlučné vozíky!

3. února 2021
Už brzy budeme mít bezhlučné vozíky!
3. února 2021 - Už brzy budeme mít bezhlučné vozíky!

Už brzy budeme moci do našeho střediska pořídit "bezhlučné vozíky", na které jsme získali finanční prostředky z podzimního kola programu "ČSOB pomáhá regionům" ve výši 78 733 Kč

Postoupili jsme do něj díky hlasování veřejnosti přes "divokou kartu" a ve finálovém kole jsme získali neuvěřitelné druhé místo, a tím i grant ve výši 40 000 Kč. Zbývajícími finančními prostředky nás podpořili naši dárci a příznivci, a to ve výši 38 733 Kč. Za tyto finanční prostředky pořídíme nakonec 3 bezhlučné vozíky na prádlo a 2 vozíky na převoz stravy. 

Všem našim podporovatelům patří náš velký dík, jelikož současné vozíky jsou na kamenných chodbách velmi hlučné a ruší naše klienty při odpočinku. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let